Anmäl ditt intresse

5 februari 09:30 - 16:15Lund, Grand Hotel

FOKUS: FORSKNING I SOCIALTJÄNSTEN

Konferensen är nu full. Har du missat att anmäla dig men vill gå? Skicka ett mail till Sofia så blir du uppskriven på reservlistan.

Den 5 februari går forskarskolans första årliga konferens av stapeln på Grand Hotel i Lund. Denna gång med temat praktiknära forskning & forskningsnära praktik.

Syftet med denna dag är lyfta erfarenheter, möjligheter och utmaningar med olika former av forskning och praktik i samverkan samt att presentera praktiska exempel på detta och även intressanta forskningsprojekt inom socialt arbete.

Under fikapauserna och lunchen finns möjligheter till att knyta kontakter och umgås med både forskare från fältet och yrkesverksamma, samt få en inblick i forskningsprojekten som forskarskolans tio första doktorander ska genomföra under de kommande fyra åren.

Programmet och presentation av konferensen talare hittar du längre ner på denna sida.

Varmt välkommen!


Anmäl ditt intresse

Allt du behöver veta

Tid: 5 februari 9.30-16.15
Plats: Lund, Grand Hotel (Bangatan 1)

Kostnad: Gratis, vi bjuder på lunch samt förmiddags- och eftermiddagsfika. Vid no-show kommer en avgift om 1500kr att debiteras.

Reser du inte med tåg hittar du parkeringsmöjligheter här.

Vill du övernatta på Grand Hotel i samband med konferensen, hör av dig till Grand Hotel via mail eller telefon 046-280 61 00 och uppge kod "646203" för specialpris på boende.

Program och presentation av konferensens talare finner du längre ned på denna sida.

Har du vidare frågor eller funderingar? Kontakta Sofia här.

Anmäl ditt intresse

Program

09:30

Fika och registrering

Under denna tid kan du passa på att hänga in din jacka i den kostnadsfria garderoben, anmäla att du är på plats och få din deltagarbricka samt ta en kopp kaffe och en smörgås. Varmt välkommen att mingla med både nya och gamla bekantskaper!

Read more
Piratenfoajén
10:00

Hej och välkomna!

Kerstin Svensson och Lars Plantin som är föreståndare för forskarskolan öppnar konferensen och leder oss därefter genom dagen.

Read more
Piratensalen
10:15

Från forskning till praktik

Terje Ogden, Seniorforskare från Norge, föreläser kring Från forskning till praktik - implementering och utvärdering av evidensbaserade interventioner.

Read more
Piratensalen
Terje Ogden
Seniorforskare
11:00

Spår 1A: Från forskning om hemlöshet till socialt förändringsarbete

Marcus Knutagård, forskare i socialt arbete från Lunds universitet, berättar om Från forskning om hemlöshet till socialt förändringsarbete, om projektet Bostad först.

Read more
Lukas salong
Marcus Knutagård
Universitetslektor och forskare i socialt arbete

Spår 1B: Interaktiv forskning: Hur går det till?

Sofia Kjellström, professor i kvalitetsförbättring och ledarskap vid Jönköping Academy for Improvements of Health and Welfare håller i ett seminarium kring interaktiv forskning och hur detta praktiskt kan genomföras.

Read more
Piratensalen
Sofia Kjellström
Professor i kvalitetsförbättring och ledarskap

Spår 1C: Forskning och förbättringsarbete - Att använda genombrottsmodellen för att utveckla stöd till placerade barns föräldrar

Therése Wissö, docent i socialt arbete från Göteborgs universitet, berättar om studien Förälder på avstånd, som b.la. undersöker socialtjänstens stöd till placerade barns föräldrar.

Read more
Lukas sal
Therése Wissö
Universitetslektor och docent i socialt arbete
12:00

Lunch

Mellan kl. 12-13 serveras en sittande lunch i Grand Hotels stora sal.

Read more
Stora salen
13:00

Spår 2A: För en kunskapsbaserad praktik – inför participatorisk forskning och utveckling

Charli Eriksson, professor emeritus i folkhälsovetenskap, håller i ett seminarium som lyfter fram utmaningar och möjligheter med transdisciplinär och participatorisk forskning.

Read more
Piratensalen
Charli Eriksson
Professor emeritus i folkhälsovetenskap

Spår 2B: Konsten att kombinera forskarstudier med yrkesverksamhet

Martina Takter, fil.lic. i socialt arbete och närståendekoordinator i Malmö stad, presenterar tre studier om anhörigskap varvat med erfarenhet av att kombinera forskarstudier och yrkesverksamhet.

Read more
Lukas sal
Martina Takter
Socionom, fil.lic. i socialt arbete och närståendekoordinator i Malmö stad

Spår 2C: Forskning och praktik: att arbeta i projekt på Maria Malmö

Alexander Holmstedt, psykiatrisjukstöteriska, och Maria Almazidou, socionom och enhetschef,  arbetar på Maria Malmö och kommer att presentera verksamheten och deras arbete med unga och missbruk samt hur olika projekt på mottagningen kopplas till forskning.

Read more
Lukas salong
Alexander Holmstedt & Maria Almazidou
Psykiatrisjuksköterska & Enhetschef, Maria Malmö
14:00

Fikapaus

Här finns tid för fika samt att träffa forskarskolans doktorander som kommer att finnas vid sina posters för att berätta om sina tänkta forskningsprojekt.

Read more
Piratenfoajén
14:30

Att utveckla professionell expertis – den kunskapssökande socialarbetaren

Gunilla Avby, filosofie doktor i pedagogik, berättar om professionell expertis - den kunskapssökande socialarbetaren, som även finns som bok.

Read more
Piratensalen
Gunilla Avby
Biträdande lektor och forskare
15:15

Erfarenheter från forskarutbildning med yrkesverksamma inom det sociala yrkesfältet

Tapio Salonen, professor i socialt arbete och vicerektor vid Malmö universitet, reflekterar kring tidiga erfarenheter av att anordna en forskarutbildning för yrkesverksamma.

Read more
Piratensalen
Tapio Salonen
Professor i socialt arbete och vicerektor vid Malmö universitet
16:00

Tack för i år!

Kerstin Svensson och Lars Plantin knyter ihop dagen och välkomnar åter till forskarskolans årliga återkommande konferens.

Read more
Piratensalen

Talare

Terje Ogden
Seniorforskare

Från forskning till praktik - implementering och utvärdering av evidensbaserade interventioner i Norge

Piratensalen

En presentation av 20 års erfarenhet av att implementera och utvärdera interventioner i arbetet för att förebygga och minska allvarliga beteendeproblem bland barn och ungdomar i Norge. Tyngdpunkten läggs på hämmande och främjande faktorer av praktisk och professionell karaktär, i försöken att etablera, genomföra, förbättra och upprätthålla strukturerade insatser i norska kommunala barn- och familjetjänster.

Terje Ogden

Terje Ogden (fil.dr) är seniorforskare och tidigare forskningsdirektör vid NUBU och professor vid psykologiska institutionen, universitetet i Oslo. Han är chef för programstyrelsen för forskning och innovation inom utbildningssektorn (FINNUT) i Norges forskningsråd.

Läs mer

Marcus Knutagård
Universitetslektor och forskare i socialt arbete

Från forskning om hemlöshet till socialt förändringsarbete

Lukas salong

Hur kan forskningsresultat kan användas i socialt förändringsarbete? Här används Bostad först som exempel för att lyfta fram hur forskning kan ske i samverkan med offentliga organisationer samt med personer med egen erfarenhet av hemlöshet. Föreläsningen bygger på ett samarbete under en tioårsperiod med syfte att strata, utveckla samt vidmakthålla ett nytt sätt att arbeta med hemlöshet i Sverige.

Marcus Knutagård

I maj 2009 disputerade Marcus med avhandlingen "Skälens fångar: Hemlöshetsarbetets organisering, kategoriseringar och förklaringar". Han intresserar sig bland annat för organiseringen av det sociala arbetets praktik och arbetat med ett utvecklingsprojekt kring Bostad först i Sverige. Han har även varit med och utvärderat de projekt som fått medel inom ramen för regeringens  hemlöshetsstrategi. Vidare, har Marcus även avslutat ett Forte-finansierat projekt - ”Det sociala arbetets moraliska geografi”.

Läs mer

Sofia Kjellström
Professor i kvalitetsförbättring och ledarskap

Interaktiv forskning: Hur går det till?

Piratensalen

I interaktiv forskning kan forskare och berörda aktörer (yrkesverksamma och medborgare) samproducera kunskap tillsammans, men hur görs detta i praktiken? Workshopen inleds med en kort introduktion till interaktiv forskning för att sedan i gruppform diskutera tillvägagångsätt och praktiska tips.

Sofia Kjellström

Sofia Kjellström är professor i kvalitetsförbättring och ledarskap vid Jönköping Academy for Improvements of Health and Welfare. Hon leder ett forskningsprogram om samskapande av hälsa och välfärd, och har bedriver även forskning inom b.la ledar- och ledarskapsutveckling, innovation, förbättringsarbete.

Läs mer

Therése Wissö
Universitetslektor och docent i socialt arbete

Forskning och förbättringsarbete – Att använda genombrottsmodellen för att utveckla stöd till placerade barns föräldrar

Lukas sal

Förälder på avstånd är ett treårigt Forte-finansierat projekt som genomförs i samarbete mellan forskare från Göteborgsregionen, Göteborgs universitet och Region Jönköpings län, samt sju kommuner. Studien undersöker socialtjänstens stöd till placerade barns föräldrar, föräldrarnas upplevelse av att vara förälder på avstånd, samt efterfrågat stöd. Forskarna följer också kommunernas förbättringsarbete.

Therése Wissö

Therése Wissö är docent i socialt arbete vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse hittas inom området barn, ungdom och familj, samt socialtjänstens insatser. Therése Wissö disputerade 2012 med avhandlingen "Småbarnsföräldrars vardagsliv – omsorg, moral och socialt kapital". Tillsammans med forskaren Anna Melke och Iréne Josephson beviljades hon nyligen forskningsmedel från Forte för projektet ”Förälder på avstånd”, som kommer att presenteras under hennes seminarium på konferensen. 

Läs mer

Charli Eriksson
Professor emeritus i folkhälsovetenskap

För en kunskapsbaserad praktik – inför participatorisk forskning och utveckling

Piratensalen

En kunskapsbaserad praktik behöver praktikbaserad kunskap. För detta krävs samarbete mellan vetenskapliga discipliner och verksamhetsnärhet. Transdisciplinär och participatorisk forskning ger intressanta möjligheter. Detta seminarium vill lyfta fram utmaningar och erfarenheter av sådan forskning inom kunskapsområdet socialt arbete med deltagande från ungdomar, föräldrar, boende, idéburna organisationer, kommunala tjänstemän, förtroendevalda och forskare.

Charli Eriksson

Charli Eriksson har sedan 1987 varit verksam som professor i folkhälsovetenskap. Han har också arbetat vid, Folkhälsoinstitutet, hälsoministeriet i Kenya, Karolinska institutet, Örebro läns landsting samt universiteten i Umeå och Örebro samt. Han har forskat kring hälsofrämjande och förebyggande processer med focus på barn, unga, familj, idéburna organisationer, välfärdsstatens aktörer, samhällsprocesser och policy. Forskningsfrågorna kräver ofta interdisciplinära och participatorisk ansatser samt kvalitativa och kvantitativa metoder.

Läs mer

Alexander Holmstedt & Maria Almazidou
Psykiatrisjuksköterska & Enhetschef, Maria Malmö

Forskning och praktik: att arbeta i projekt på Maria Malmö

Lukas salong

Maria Malmö är en öppenvårdsmottagning för ungdomar med missbruksproblem. Mottagningen drivs i samverkan av Malmö stad och Region Skåne. Alexander och Maria kommer att berätta om hur de arbetar med unga och missbruk. De kommer även tala om hur de genom en rad olika projekt på mottagningen kopplar behandlingsarbetet till aktuell forskning

Alexander Holmstedt & Maria Almazidou

Alexander Holmstedt började jobba som skötare inom psykiatrin i slutet av 80-talet. Utbildad specialistsjuksköterska inom psykiatri och har jobbat på Maria Malmö sedan 2008. Skrev sin masteruppsats “Study of characteristics, distinguishing tramadol-using adolescents compared to other substance-abuse adolescents” 2019 inom ramen av Tramadolprojektet på Maria Malmö.

Maria Almazidou är socionom med flerårig erfarenhet inom socialtjänsten i Malmö stad, både inom utredning och öppenvård. Började som teamledare på Maria Malmö år 2011 och arbetar sedan år 2016 som enhetschef i verksamheten.

Läs mer

Martina Takter
Socionom, fil.lic. i socialt arbete och närståendekoordinator i Malmö stad

Socionom, fil.lic. i socialt arbete och närståendekoordinator i Malmö stad

Lukas sal

En presentation av tre studier om anhörigskap i kommunal kontext varvat med erfarenheter av att kombinera forskarstudier och yrkesverksamhet.

Martina Takter

Martina Takter har länge arbetat och forskat om effekten stöd har på anhöriga. Just nu arbetar hon med strategiska frågor kring anhörigskap och stöd till anhöriga inom socialtjänsten och vård och omsorg. Hon la fram sin licentiatuppsats Vem är den enskilde i ett gemensamt hem? En studie av hur biståndshandläggare förhåller sig till anhörigas möjligheter till frivillighet, autonomi och personlig integritet under 2017 och har en kommande rapport på ingång, Nationell kartläggning av kommunernas stöd till anhöriga. (Anhörigas Riksförbund, 2019).

Läs mer

Gunilla Avby
Biträdande lektor och forskare

Att utveckla professionell expertis – den kunskapssökande socialarbetaren

Piratensalen

För att framgångsrikt kunna leva upp till de allt högre krav som dagens samhälle ställer på professionella yrkesutövare krävs att kunskaper ständigt utvecklas och förnyas. Att bli och förbli en skicklig yrkesutövare eller med andra ord en expert handlar om förmågan att agera kunnigt, medvetet och insiktsfullt i en given situation. Professionell expertis inrymmer förmågan att förhålla sig kritiskt reflekterande till både sig själv och sin verksamhet och därmed kunna vara kompetent och ansvarstagande inom sitt yrkesfält.

Gunilla Avby

Gunilla Avby är filosofie doktor i pedagogik. Hennes forskning omfattar professionellas kunskapsanvändning och lärande men även organisation och ledarskap i förändringsprocesser. Hon är biträdande lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet och forskare vid Jönköping Academy for improvement of health and welfare.

Läs mer

Tapio Salonen
Professor i socialt arbete och vicerektor vid Malmö universitet

Erfarenheter från forskarutbildning med yrkesverksamma inom det sociala yrkesfältet

Piratensalen

Presentationen reflekterar tidiga erfarenheter av att anordna en utbildning på forskarnivå för yrkesverksamma från bl.a. Linnéuniversitetet och Malmö universitet. Såväl framgångsfaktorer som utmaningar kommer att lyftas fram.

Tapio Salonen

Tapio Salonen är professor i socialt arbete och vicerektor vid Malmö universitet. Hans forskning rör välfärdsfrågor i vid mening, däribland utsattas försörjningsvillkor, marginalisering, sociala interventioner och demokratifrågor. Han har varit forskningsledare för mångvetenskapliga forskargrupper och lett ett flertal forskningsprojekt på nationell och internationell nivå och varit återkommande anlitad i statliga utredningar och kommittéer.

Läs mer